projekt nr 36

36. Remont ul. Władysława Łokietka od ul. Jana z Kolna do ul. Langiewicza


Opis projektu

Remont tego fragmentu ulicy byłby wykończeniem całego odcinka drogi od ul. 3 Maja prowadzącej w kierunku tzw. Zielonej Drogi.

Opis lokalizacji

ul. W. Łokietka

Projekt możliwy do realizacji.