projekt nr 22

22. Sprzątanie lasów wokół wszystkich terenów mieszkalnych w Sopocie oraz postawienie dodatkowych koszy na śmieci


Opis projektu

Tereny leśne w Sopocie, graniczące z osiedlami i domami jednorodzinnymi w kwestii ładu i porządku pozostawiają wiele do życzenia. Spółdzielnie dbają o czystość w granicach osiedli, a właściciele domków - w promieniu kilkunastu metrów od swoich posiadłości. Tymczasem skraje sopockich lasów i ścieżki rekreacyjne pozostają niezmiennie zaniedbane i zaśmiecone. Po wejściu do lasu, niekiedy już na pierwszym metrze można zauważyć porozrzucane butelki, papiery, folie, czasem nawet odpady o większych gabarytach - meble, gruz, agd. Niewątpliwie śmieci bywają uprzątane, jednak jak widać niedostatecznie często, gdyż przez większą część roku, wybierając się do lasu napotyka się bałagan. Pora zadbać nie tylko o ład wokół nas, ale i również o porządek o kilka kroków w głąb lasu.
Działaniem, które w ramach realizacji niniejszej propozycji do budżetu obywatelskiego można zaproponować, to sfinansowanie ekipy porządkowej cyklicznie uprzątającej śmieci na skraju lasu, tj. zbieranie rozrzuconych śmieci oraz opróżnianie koszy na śmieci - istniejących oraz dodatkowo postawionych w ramach projektu.
Sfinansowanie projektu mogłoby przysłużyć się nie tylko mieszkańcom Sopotu i turystom, ale przede wszystkim zredukowałoby szkody wyrządzane w środowisku naturalnym. Zadbane skraje sopockich lasów mogłyby stać się wizytówką naszego kurortu, świadczącą o tym, że dbamy o środowisko naturalne i czystość nie tylko w centrum, ale i w każdym punkcie Miasta. Porządek w lesie to również wyraz zrównoważonego rozwoju Sopotu.

Projekt możliwy do realizacji.