projekt nr 8

8. Renowacja zabytkowego budynku ujęcia drenażowego na Brodwinie oraz utworzenie ścieżki spacerowej


Opis projektu

Przedmiotem projektu jest renowacja konserwatorska i ekspozycja zabytkowego nieczynnego budynku ujęcia drenażowego „Brodwinowo” z 1922 r. poprzez wycięcie rosnących wokół krzewów, udostępnienie ścieżki spacerowej prowadzacej od głazu narzutowego do budynku i wyprowadzenie przejścia na drugą stronę (do ścieżki prowadzącej na polanę), utworzenie placyku np. żwirowego wokół budynku ujęcia i postawienie ławek, kosza na śmieci, zamontowanie tablicy informacyjnej nt. zabytkowego budynku ujęcia drenażowego oraz głazu narzutowego. Proponuje się przebudowę siatki chroniącej teren ujęcia wody wg załączonej na zdjęciach propozycji oraz montaż ławek nawiązujących do stylu budynku - np. zbudowanych z czerwonych cegieł i drewna.
Dodatkowo pożądane byłoby wyeksponowanie głazu narzutowego - poprzez włączenie go w obręb ścieżki.
Alternatywnym rozwiązaniem, w przypadku przeszkód technicznych lub prawnych do realizacji pomysłu w całości, może być renowacja samego budynku ujęcia wody z pominięciem utworzenia ścieżki.
Zdjęcia - źródło: zasoby własne

Projekt możliwy do realizacji, za ogrodzeniem od strony lasu znajduje się teren rekreacyjny z urządzeniami sportowymi, samo zagospodarowanie terenu w zależności od intensywności - 100 tys - 300 tys, proponujemy podanie pod głosowanie w kwocie 200 tys.