projekt nr 26

26. Rewaloryzacja ul. Krasickiego - remont chodników, jezdni, budowa stanowisk postojowych, przebudowa oświetlenia, nasadzenie drzew


Opis projektu

Ulica Krasickiego łączy „ Górny Sopot” z centrum. Jest ważnym dla miasta ciągiem
komunikacyjnym. Stan ulicy pod względem technicznym i wizualnym przez dziesięciolecia
ulegał degradacji. Czas na rewaloryzację. Problematyka rewaloryzacji:
1. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW
2. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY
3. UTWORZENIE STANOWISK POSTOJOWYCH
4. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA
5. ODTWORZENIE DRZEW (JARZĄBY SZWECKIE)

Opis lokalizacji

ul. Krasickiego

Projekt możliwy do realizacji