projekt nr 6

6. Przejście pod al. Niepodległości w ciągu ul. BMC - remont, przystosowanie dla niepełnosprawnych (realizacja w zakresie do 1 mln zł)


Opis projektu

Projekt zakłada całkowity remont przejścia podziemnego oraz uczynienia z niego atrakcyjnego miejsca. Mógłby nawiązywać do powstałej na "Małym Monciaku" ławeczki czyli wzbogacić jego wygląd o "złote elementy" dodać drewniane poręcze. Sednem projektu jest wykorzystanie przejścia na instalację artystyczną. Kwota musi być na tyle wysoka aby efekt był spektakularny.

Opis lokalizacji

Przejście podziemne między ul. BMC a 1Maja

Projekt możliwy do realizacji