projekt nr 4

4. Kontynuacja zagospodarowania zieleńca na rozwidleniu Al. Niepodległości i ul. Armii Krajowej


Opis projektu

Projekt zakłada kontynuację projektu estetyzacji tego miejsca. Proponuję podświetlenie istniejącej ścieżki oraz jej kontynuację na skarpie, demontaż tablicy reklamowej, oddzielenie zieleńca od chodnika niskim estetycznym płotkiem, zawieszenie lampionów na drzewach lub sznurów żarówek.

Projekt możliwy do realizacji