projekt nr 8

8. Remont schodów od ul. Lipowej w dół do ul. Sobieskiego (realizacja w zakresie do 300 tys. zł)


Opis projektu

Remont schodów od ul Lipowej w dół do ul Sobieskiego, są to jedne z najpiękniejszych, monumentalnych schodów, których świetność dawno już minęła, są w co raz to gorszym stanie i z roku na rok niszczeją mimo prób ich zabezpieczenia.
Ich piękno razem z więczącymi je lampami byłaby pięknym zamknięciem wyjątkowo pięknej ul. Lipowej.

Opis lokalizacji

Schody biegnące od ul Lipowej w dół do ul Sobieskiego

Realizacja projektu zakłada w pierwszej kolejności wykonanie dokumentacji technicznej gdyż tylko na jej podstawie jest możliwa wycena tej inwestycji. Wycena dotyczy kosztów dokumentacji konserwatorskiej i technicznej. Całość może przekroczyć 2 mln zł. Proponujemy poddanie pod głosowanie sporządzenia dokumentacji.