projekt nr 9

9. Zmiana obudowy wylotu skanalizowanego koryta Potoku Kamiennego


Opis projektu

Zmiana obudowy wylotu skanalizowanego koryta Potoku Kamiennego do koryta otwartego wraz z zagospodarowaniem terenu wzdłuż koryta otwartego potoku – częściowo objęte koncepcją P.Kujawskiego dot. ochrony walorów przyrodniczych

Projekt możliwy do realizacji