projekt nr 11

11. Odbudowa i zagospodarowanie wylotu drenażu do otwartego koryta potoku Kamiennego przy ul. Kolberga


Opis projektu

Wykonanie obudowy wylotu drenażu do otwartego koryta potoku Kamiennego przy ul. Kolberga wraz zagospodarowaniem terenu zielenią i małą architekturą

Projekt możliwy do realizacji