Szczegóły projektu

Modernizacja ul. Zacisze


Opis projektu

Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kostki betonowej sześciokątnej tzw. trylinki, częściowo zalanej asfaltobetonem która jest nierówna oraz posiada ubytki. Pobliski chodnik zbudowany jest z starych płyt betonowych. Modernizacja zakłada wykonanie projektu oraz przebudowę, która pozwoli wykonać nowe nawierzchnie drogi oraz chodnika z kostki betonowej. W znaczący sposób wpłynie to na komfort użytkowania, jak i bezpieczeństwo ciągu pieszo jezdnego.

Projekt ze względu na znaczny koszt wymaga realizacji w etapach. pierwszy etap zakłada realizację do kwoty 960 tyś. zł. całość 1,53 mln. w kwocie tej zawarte byłoby wykonanie projektu oraz częściowa przebudowa drogi.