projekt nr 12

12. Budowa zatok postojowych przy ul. Sępiej


Opis projektu

Nowe miejsca postojowe pozwolą zagospodarować pobocze, które w chwili obecnej jest parkingiem gruntowym.

Projekt możliwy do realizacji.