projekt nr 14

14. Remont placu i schodów prowadzących z ul.Sępiej do Parku Północnego


Opis projektu

Projekt zakłada przebudowę schodów na odcinku od ul. Sępiej do małego placyku w Parku Północnym wraz z przebudową i uatrakcyjnieniem tego placu. Aktualnie plac posiada nierówną nawierzchnię z płyt betonowych i tylko jedną ławeczkę.

Projekt możliwy do realizacji.