projekt nr 14

14. Chodnik przy ul. Cieszyńskiego


Opis projektu

Stara nawierzchnia chodnika z płyt betonowych zostanie zastąpiona nową z kostki betonowej. Poprawi to zarówno estetykę nawierzchni jak i komfort jej użytkowania. Okolicznym mieszkańcom ułatwi to poruszanie się i zwiększy jego bezpieczeństwo.

Projekt możliwy do realizacji.