projekt nr 32

32. Badania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki wad postawy jako krok do świadomego i zdrowego stylu życia i uprawiania dyscyplin sportowych


Opis projektu

Badania obejmuje : badania posturalne , stop na podoskipie oraz macie tensomotorycznej, oraz wykłady dla rodziców.

Projekt możliwy do zrealizowania w ramach rozszerzenia już istniejącego programu sopkard, sopkard - to program wczesnego wykrywania czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych " sopkard ". co roku badania są przeprowadzane wśród wszystkich uczniów 5 klas podstawowych.