projekt nr 8

8. Renowacja zabytkowego zegara oraz podświetlenie elewacji frontowej budynku II LO im. B. Chrobrego


Opis projektu

Celem projektu jest odrestaurowanie i naprawa zabytkowego zegara znajdującego się na elewacji frontowej budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, wyeksponowanie go poprzez zamontowanie dedykowanego systemu podświetlającego oraz oświetlenie elewacji frontowej od strony Al. Niepodległości. Pozwoliłoby to wzbogacić listę sopockich zabytków o kolejną ciekawostkę/atrakcję turystyczną, co znalazłoby potwierdzenie w tablicy informacyjnej zawierającej opis zegara i budynku, a także informacje o przeprowadzonej renowacji oraz podświetleniu elewacji. Zegar oraz elewacja są bardzo dobrze widoczne od strony wyjazdu z ulicy Ignacego Krasickiego oraz przystanku, który znajduje się po drugiej stronie Al. Niepodległości i komunikuje kilka linii autobusowych. Al. Niepodległości jest ulicą przelotową, biegnącą przez cały Sopot, dzięki czemu zegar oraz cała elewacja stają się zabytkową atrakcją, co ważne – jednocześnie funkcjonalną, dla wielu Sopocian i podróżnych przejeżdżających przez miasto. W pobliżu znajduje się przejście podziemne na perony SKM i PKP, co powoduje, iż w okolicy budynku II LO przemieszcza się znaczna liczba osób. Widoczny budynek z widocznym zegarem byłby swoistym drogowskazem dla mieszkańców Sopotu oraz licznych turystów. Planowane działania: przygotowanie programu prac konserwatorskich oraz oświetleniowych w oparciu o istniejący projekt kompleksowej renowacji elewacji budynku II LO oraz uzgodnienie go z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wybór wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia do renowacji zabytków zgodnie z procedurami określonymi przez PZP, realizacja uzgodnionego programu prac konserwatorskich pod nadzorem konserwatorskim.

Opis lokalizacji

Budynek na Al. Niepodległości 751, w którym mieści się II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie. Zegar na frontowej ścianie obiektu, umiejscowiony u szczytu elewacji. Dostęp do zegara (mechanizmu) z wnętrza budynku szkoły (strych). Elewacja widoczna od strony Al. Niepodległości oraz wyjazdu z ulicy Ignacego Krasickiego.

Projekt możliwy do realizacji.