projekt nr 9

9. Rekreacyjna leśna polana - zagospodarowanie polany leśnej przy ul. 23 Marca na cele rekreacyjne


Opis projektu

Polana leśna jest to teren wykorzystywany od bardzo dawna przez dzieci i młodzież w celach rekreacyjnych. Dzieci z domu dziecka, sąsiednich przedszkoli jak i dzieci z pobliskich domów traktują ten leśny plac jak naturalny plac zabaw.

Opis lokalizacji

Jest to polanka leśna przy ulicy 23 Marca na przeciw posesji 57 i 55.

Projekt może zostać zrealizowany. niezbędne jest jednak stworzenie projektu dla takiej rekreacyjnej polany, który zawierałby listę odpowiednego wyposażenia takiego miejsca tj.: ławeczki, zabawki dla dzieci, przyrządy do ćwiczeń. po wykonaniu takiego projektu konieczne jest przekazanie terenu pod nadzór odpowiedniej instytucji miejskiej i ponoszenie przez tą instytucję kosztów konserwacji i bieżących napraw poszczególnych elementów wyposażenia tego miejsca.