projekt nr 5

5. Sopockie Błonia – ożywienie rewitalizowanej przestrzeni poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych


Opis projektu

Część 1

Organizacja w okresie letnim cyklicznych, wielopokoleniowych imprez tematycznych poświęconych instytucjom społecznym i sopockim klubom sportowym (np. warsztaty kulinarne z Domem Seniora; zajęcia plastyczne i ruchowe dla dzieci z Młodzieżowym Domem Kultury; promocja żeglarstwa z UKS Navigo; nauka pierwszej pomocy z sopockim WOPRem; podstawy survivalu
z sopockim Hufcem; nauka rugby, czy rzutów za trzy z Ogniwem i Treflem; podstawy samoobrony).

Wydarzenia te stanowić będą okazję do wielopokoleniowej integracji wszystkich Sopocian. Pozwolą one również organizacjom społecznym zaprezentować swoją działalność oraz pozwolą na rozpropagowanie idei wolontariatu (analogicznie do odbywającego się festynu organizacji pozarządowych). Udział w tych imprezach da szansę sopockim klubom sportowym na zwiększenie swojej rozpoznawalności, co w konsekwencji zachęci wielu Sopocian do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych. Kontakt z zawodowymi sportowcami i trenerami pomoże rozbudzić w młodych Sopocianach chęć uprawiania sportu i zwiększy zainteresowanie działającymi na terenie miasta szkółkami sportowymi.

Przyznanie operatorowi terenu Sopockich Błoni dodatkowych środków finansowych pozwoliłoby umożliwić organizację w okresie letnim cyklicznych imprez instytucji społecznych oraz sopockich klubów sportowych. Operator terenu byłby odpowiedzialny za koordynację logistyczną tych wydarzeń i wsparcie techniczne, a organizacje społeczne i kluby sportowe za aspekt merytoryczny i wolontariat.

Część 2

Dalszy rozwój zieleni oraz terenów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, dorosłych i czworonożnych przyjaciół (budowa nowych zabawek dla dzieci; ustawienie poidła i nowych instalacji dla psów; sfinalizowanie siłowni pod chmurką; rozszerzenie kameralnego oświetlenia ścieżek oraz prace zabezpieczające skarpę). Kontynuacja rewitalizacji we współpracy ze Szkołą Drugiej Szansy - Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Przy planowaniu prac rewitalizacyjnych bardzo proszę, aby w szczególności podjęto lub zakończono prace związane z:

-stworzeniem siłowni pod chmurką w sąsiedztwie placu zabaw – „wielopokoleniowy, rodzinny plac rekreacyjny” (punkt zawarty był we wszystkich zwycięskich projektach od początku BO
w Sopocie);
- zwiększeniem ilości ławeczek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz maszyn z woreczkami (punkt zawarty był we wszystkich zwycięskich projektach od początku BO w Sopocie);
- pokryciem wszystkich ścieżek kameralnym oświetleniem (punkt zawarty był w zwycięskich projektach z ostatnich dwóch lat);
- rozpoczęciem prac porządkowych i nasadzeniowych na skarbie biegnącej wzdłuż Błoni (w szczególności usunięcie żelbetonowego płotu). W założeniach miała powstać w tym miejscu druga ścieżka prowadząca do wybiegu dla psów. (punkt zawarty był w zwycięskich projektach z ostatnich dwóch lat);
- zwiększeniem ilości zabawek dla psów (punkt zawarty był w zwycięskich projektach z ostatnich dwóch/trzech lat);

Proszę o szczególne zwrócenie uwagi na wymienione powyżej fragmenty rewitalizacji Sopockich Błoni.


W przypadku braku możliwości zrealizowania pomysłu cyklicznych imprez tematycznych, proszę
o dopuszczenie do głosowania jedynie fragmentu związanego z rewitalizacją terenów zielonych
i ustawieniem dodatkowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.

Opis lokalizacji

Teren rewitalizowanych Sopockich Błoni.

Projekt możliwy do realizacji w zakresie cyklicznych imprez (cz. 1).

Jeśli chodzi o opisane inwestycje (cz. 2):
-stworzeniem siłowni pod chmurką w sąsiedztwie placu zabaw – „wielopokoleniowy, rodzinny plac rekreacyjny” (punkt zawarty był we wszystkich zwycięskich projektach od początku BO
w Sopocie);
- zwiększeniem ilości ławeczek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz maszyn z woreczkami (punkt zawarty był we wszystkich zwycięskich projektach od początku BO w Sopocie);
- pokryciem wszystkich ścieżek kameralnym oświetleniem (punkt zawarty był w zwycięskich projektach z ostatnich dwóch lat);
- rozpoczęciem prac porządkowych i nasadzeniowych na skarbie biegnącej wzdłuż Błoni (w szczególności usunięcie żelbetonowego płotu). W założeniach miała powstać w tym miejscu druga ścieżka prowadząca do wybiegu dla psów. (punkt zawarty był w zwycięskich projektach z ostatnich dwóch lat);
- zwiększeniem ilości zabawek dla psów (punkt zawarty był w zwycięskich projektach z ostatnich dwóch/trzech lat);

Praktycznie wszystkie są obecnie w realizacji w ramach dokończenia zadań z poprzedniego roku, a to co nie jest np. ławeczki czy śmietniki można przeznaczyć do bieżącej realizacji. Oświetlenie zostanie na razie założone na głównej alei i chcemy się przyjrzeć temu jak będzie funkcjonowało. i czy konieczne będzie wprowadzenie oświetlenia w innych miejscach.