projekt nr 16

16. Rewitalizacja parku u zbiegu ulic Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach


Opis projektu

Projekt ma na celu przywrócenie walorów estetycznych fragmentu Lasku Karlikowskiego w kwartale ulicy Bitwy pod Płowcami i Na wydmach. Teren od strony południowej ograniczony był terenem ochronnym gazowni, która oddała przed laty część swojego terenu, powiększając w ten sposób park.

Lasek Karlikowski jest ważnym historycznie elementem nadmorskiego krajobrazu Sopotu, pozostałością większego niegdyś areału leśnego, który rozciągał się w rejonie pl. Rybaków i sąsiadujących z nim ulic. Lasek Karlikowski już w XIX był miejscem spacerów, spotkań towarzyskich. W ostatnim dziesięcioleciu XIX w. zaczęło w pobliże i na teren Lasku wkraczać budownictwo ze szkodą dla zadrzewienia. W 1903 padła spora ilość sosen w związku z budową gazowni. Ważne jest, aby ocalałej części parku od strony gazowni przywrócić walory estetyczne.
Należy:
1. Usunąć fragmenty płotu i podmurówki,
2. Uporządkować roślinność (krzewy i drzewka owocowe, trawa)
3. Wstawić ławki,
4. Wstawić kilka lamp dla poprawy bezpieczeństwa,
5. Wytyczyć ścieżki
6. Dostawić kosze na śmieci i psie kupy.

Nadrzędnym celem jest uprzątnięcie i uporządkowanie tej części parku, z zachowaniem jego naturalnego charakteru. Cała dzielnica Karlikowo znacznie podwyższyła swój standard. Oprócz istniejących hoteli i restauracji miasto inwestuje w obszar poprzez rewitalizację Błoni, budowę zbiornika retencyjnego Okrzei. Powstają nowe inwestycje, planowana jest budowa kliniki. W przyszłości powstaną nowe obiekty na terenie po byłej gazowni, więc park będzie stanowił ozdobę tej części miasta

Opis lokalizacji

Teren Lasku Karlikowskiego w kwartale ulicy Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach.

Projekt możliwy do realizacji.