projekt nr 58

58. Projekt zapobiegania przestępczości oparty na współpracy mieszkańców Sopotu zwany Ochrona Sąsiedzka


Opis projektu

Projekt zapobiegania przestępczości oparty na współpracy mieszkańców Sopotu zwany: OCHRONA SĄSIEDZKA.

Celem projektu jest poprawa jakości życia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Sopotu. Projekt opiera się na zorganizowanych grupach osób cywilnych zajmujących się zapobieganiem przestępczości i wandalizmem w sąsiedztwie. W wypadku podejrzenia działalność przestępczej, członkowie są zachęcani do zgłaszania się do władz, ale nie do interweniowania.

Projekt : OCHRONA SĄSIEDZKA to program redukcji przestępczości oparty na społeczności mieszkańców we współpracy z Policją /Strażą Miejską w celu zapobiegania przestępczości i poprawy bezpieczeństwa publicznego.
Główne cele projektu to :
• Zminimalizowanie liczby przestępstw, którym można zapobiec.
• Zatrzymanie działalności przestępczej, zwiększając prawdopodobieństwo zatrzymania.
• Zmniejszenie strachu przed przestępczością.
• Zgłaszanie przestępstw i podejrzanych zachowań.
• Poprawa poziomu bezpieczeństwa osobistego i domowego dzięki edukacji.
• Rozszerzenie zaangażowania programu w szersze inicjatywy bezpieczeństwa społeczności i zapobiegania przestępczości.

Strategie poprzez które cel projektu jest osiągany:
• Informowanie mieszkańców: Regularne przekazywanie informacji o występowaniu przestępstw na swoim terenie i doradzanie jak skutecznie identyfikować podejrzane osoby i ich działalność.
• Zwiększanie świadomości i wiedzy mieszkańców poprzez informowanie mieszkańców o praktycznym bezpieczeństwie osobistym i domowym co umożliwia im lepsze zabezpieczenie domów i zwiększenie bezpieczeństwa osobistego.
• Identyfikacja wartościowych artykułów gospodarstwa domowego poprzez ich oznakowanie np. numerem dowodu osobistego. Przedmioty, które są oznakowane i mogą zostać zidentyfikowane, stają się mniej zachęcającym celem dla złodziei. Mniejsze przedmioty, takie jak biżuteria lub przedmioty, których nie można oznaczyć, powinny być sfotografowane np. wzdłuż linijki lub monety, aby wskazać ich rozmiar.
• Oznaczanie nieruchomości, ulic i dzielnic logo projektu zniechęca do działań przestępczych na tym obszarze.
Program ten wymaga stałych szkoleń, oprogramowania, marketingu, materiałów informacyjnych np. ulotki, naklejki, oznakowanie ulic , dzielnic. Stworzenia logo, materiałów i zbudowanie struktur organizacyjnych. Strony internetowej. Projekt wymaga dofinansowania lokalnej policji i Straży Miejskiej.
Przybliżone koszty projektu to około 80.000-100.000,00 zł

Projekt może być poddany pod głosowanie jako zadanie dla organizacji poza rządowej w kwocie 40 tys. Ponad to projekt został skierowany do Komisji Bezpieczeństwa.