projekt nr 17

17. Modernizacja parkingu w okolicy ul. Wejherowskiej i Kraszewskiego - I etap dokumentacja projektowa


Opis projektu

1. Modernizując parking na rogu ulic Wejherowskiej i Józefa Kraszewskiego można
powiększyć o kilka miejsc postojowych. 2. Parking przy ul. Józefa Kraszewskiego wymaga
wyrównania i utwardzenia. Przy okazji można by uporządkować okoliczną zieleń oraz
zlikwidować zrujnowany "plac zabaw". Parkingi służą mieszkańcom okolicznych budynków.
Zwiększając ilość miejsc postojowych, wpłyniemy na zmniejszenie ilości aut parkujących na
ulicy i chodniku ul. J. Kraszewskiego.

Opis lokalizacji

1. Skrzyżowanie ulic Wejherowskiej i Józefa Kraszewskiego (obok budynku Wejherowska 5) 2. Ulica Józefa Kraszewskiego (obok budynku Wejherowska 5)

Teren objęty projektem unijnym, możliwość do poddania pod głosowanie dokumentacji projektowej na temat parkingu gdyż tego nie obejmuje projekt unijny a bez projektu trudno oszacować koszty.