projekt nr 15

15. Remont ciągu pieszo-jezdnego od al. Niepodległości do Szkoły Podstawowej nr 1


Opis projektu

Ciąg pieszo jezdny od al. Niepodległości obok poczty (między budynkami 724 i 726) do Szkoły Podstawowej Nr 1 jest bardzo zniszczony, są ubytki w jezdni, krzywe chodniki, brak oświetlenia. Przechodzi tędy dużo osób. Teren wymaga remontu, uzupełnienia chodnika i jezdni, montażu oświetlenia.

Projekt możliwy do realizacji.