projekt nr 16

16. Wykonanie nowego ciągu pieszego na długości trzech pawilonów: 700, 702, 712 Al. Niepodległości (realizacja w zakresie do 100 tys. zł)


Opis projektu

Mieszkańcy osiedla NSM Sopot Dolny przy Al. Niepodległości wnoszą do Budżetu Obywatelskiego o wykonanie remontu ciągu pieszego wzdłuż pawilonów przy Al. Niepodległości 700, 702, 712. W chwili obecnej ciąg ten jest zdewastowany i niebezpieczny dla mieszkańców.

Opis lokalizacji

Al. Niepodległości 700, 702, 712

Projekt możliwy do realizacji. Chodniki położone częściowo na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, realizacja projektu będzie wymagała współudziału spółdzielni w kosztach.