projekt nr 19

19. Modernizacja ul. Tatrzańskiej od budynku nr 2 do ul. Kraszewskiego (chodniki i droga)


Opis projektu

Remont i modernizacja chodnika i drogi ul. Tatrzańskiej od budynku Nr 2 do ulicy Kraszewskiego. Z drogi tej korzystają mieszkańcy budynków Tatrzańska 2 i 4 oraz z domków jednorodzinnych przy
ul. Tatrzańska. Ulicą tą dojeżdżają również osoby korzystające z garaży przy ul. Tatrzańskiej.

Opis lokalizacji

Modernizacja ulicy i chodnika ulicy Tatrzańskiej od budynku Tatrzańska 2 do ul. Kraszewskiego (w części należącej do Gminy Miasta Sopot), teren na fragmentach działek Nr 181/3, 181/2 i 205/6.

Projekt możliwy do realizacji.