projekt nr 20

20. Wymiana nawierzchni na pętli autobusowej (linii 185) między Kraszewskiego 32,30 i Sienkiewicza 17


Opis projektu

Pętla wokół sklepu Freschmarket, na której zakręca autobus Nr 185 - remont nawierzchni ulicy Kraszewskiego kołu budynków Kraszewskiego 30, 32 i Sienkiewicza 17. Ulica ta jest bardzo w złym stanie, były prowadzone jedynie drobne naprawy nawierzchni.

Opis lokalizacji

Pętla wokół sklepu Freschmarket, na której zakręca autobus Nr 185 - remont nawierzchni ulicy Kraszewskiego, biegnącej kołu budynków Kraszewskiego 30, 32 i Sienkiewicza 17 w Sopocie. Teren znajduje się na działkach Nr: 166/19, 166/4, 166/21.

Projekt oceniamy jako częściowo możliwy do realizacji. naszym zdaniem jedynie odcinek ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego aż do bloku nr 17 wymaga przebudowy. koszt modernizacji tego fragmentu drogi wraz z przebudową chodnika to 217 000 zł.