projekt nr 17

17. Naprawa nawierzchni odcinka drogi między budynkami Karlikowska 14 a 16


Opis projektu

Naprawa nawierzchni odcinka drogi zlokalizowanej między budynkami Karlikowska 14 a 16 prowadzącej do Osiedla Kolejarz. Nawierzchnia drogi wymaga remontu, gdyż od czasu jej stworzenia nigdy nie była remontowana. Dodatkowo jej stan pogorszyły prace budowlane prowadzone przez niemiecką firmę GPEC.

Opis lokalizacji

Droga zlokalizowana między budynkami Karlikowska 14 a 16 prowadząca do Osiedla Kolejarz

Trwa realizacja prac projektowych dla inwestycji obejmującej w/w zadanie pod nazwą rozbudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni Potoku Karlikowskiego w rejonie zbiornika Okrzei oraz ulic Karlikowskiej, Okrzei, Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa układu drogowego.

Teren poza pasem drogowym, opisany projekt możliwy do realizacji.