projekt nr 14

14. Odyseja bez granic dla seniora i nie tylko - zajęcia dla mieszkańców


Opis projektu

Założenia: integracja mieszkańców, aktywizowanie umysłowe, rozwijanie nieszablonowego myślenia.
Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom, ale przede wszystkim skierowany jest do osób lubiących przebywać w grupie i osób, które lubią uczyć się i poznawać nowe rzeczy poprzez np. kontakt z drugim człowiekiem. To również możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy.
Działania to np. prelekcje z wykorzystaniem multimediów, warsztaty, praca w grupach itp.
Tematyka zajęć może dotyczyć np. komunikacji interpersonalnej, treningu umysłowego czy warsztatów dotyczących m.in. zagrożeń w sieci, oszustów próbujących zachęcić do podpisania niekorzystnych umów itp. czyli jak radzić sobie lub jak reagować na niechcianych ankieterów czy handlowców.
Projekt ma służyć wszystkim mieszkańcom, ale w szczególności osobom starszym.
Działania: zorganizowanie lokalu do spotkań np. filia biblioteki na Przylesiu. Prowadzenie zajęć przez pomysłodawczynię projektu lub zapraszanie do udziału w spotkaniach innych adekwatnie do potrzeb i tematyki zajęć. Na pierwszym spotkaniu zaproponowana zostałaby lista tematów, która adekwatnie do zainteresowań i potrzeb byłaby ewaluowana na bieżąco.

Opis lokalizacji

Projekt może być realizowany np. w siedzibie biblioteki lub w innych miejscach adekwatnie do potrzeb i możliwości.

Projekt możliwy do realizacji w ramach rozszerzenia oferty domów sąsiedzkich.