projekt nr 45

45. Woda źródłem życia - ustawienie kolejnych wodopojów


Opis projektu

Celem projektu jest zbudowanie więcej malutkich wodopojów, które będą służyć mieszkańcom i turystom podczas upalnych dni.

Opis lokalizacji

Cały Sopot, a przedewszystkim centrum.

Projekt możliwy do realizacji. Koszt zakupu i montażu 3 wodopojek to około 50 tys. zł, w zależności od bliskości wodociągu.