projekt nr 20

20. Remont ul. Władysława IV pomiędzy ul. 3 Maja, a ul. Tadeusza Kościuszki.


Opis projektu

Remont ulicy Władysława IV. Pomiędzy ul. 3 Maja, a ul. Tadeusza Kościuszki

Remont możliwy do realizacji na odcinku na odcinku od ul. Lipowej do ul. Kościuszki.