projekt nr 24

24. Nowe miejsca do wypoczynku, nowa aranżacja terenów zielonych - na terenie całego osiedla Brodwino


Opis projektu

Nowe aranżacje w.w terenów zielonych. Na terenie skateparku: nasadzenie traw ozdobnych wzdłuż płotu, postawienie kilku ławek, nasadzenia niskich krzaków na skarpie, obudowanie starego murku oporowego kamieniem i zrobienie tam miejsc do siedzenia, nowa aranżacja zieleni wokół skateparku. W W miejscu przylegającym do prywatnej działki, strumyka i mostku: nasadzenie krzaków kwitnących np. bez, postawienie dwóch ławek z bali drewnianych, wykonanie remontu mostka. Przy skrzyżowaniu między Przychodnią a Szkołą kwiatów i postawienie w tej okolicy ławki z bali drewnianych. Obsadzenie trawami ozdobnymi skarpy przy siłowni zewnętrznej i pasa zieleni przy Przedszkolu. Wszędzie w miejscach narażonych na zniszczenie postawienie niskiego płotka. Postawienie w wyznaczonych miejscach 8 sztuk pojemników z workami i na worki dla psów.
Na granicy własności miasta Sopotu i NSM na wysokości od Kolberga 2 do Kolberga 18 w miejscach do tego koniecznych przy murku oporowym zabezpieczenie przed spływaniem ziemi z lasu np. podwyższenie murku, nasadzenie niskich gęstych krzaków, ułożenie bali drewnianych itp.
Projekt ma celu uporządkowanie zaniedbanych nieruchomości terenowych na osiedlu oraz stworzenie nowych stref relaksu dla mieszkańców.

Opis lokalizacji

obszar osiedla Brodwino

Komisja Rady Miasta odpowiedzialna za weryfikację wniosków do Budżetu Obywatelskiego (Komisja Lokalowa i Budżetu Obywatelskiego) postanowiła zweryfikować wniosek pozytywnie i warunkowo poddać go pod głosowanie. Wniosek zostanie umieszczony na liście do głosowania pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie dotowania projektów realizowanych na terenach będących w dzierżawie wieczystej spółdzielni mieszkaniowych. Po uzyskaniu ww. opinii wszystkie wnioski dotyczące inwestycji na terenach spółdzielni mieszkaniowych zostaną przesłane do ich zarządów z prośbą o akceptację oraz deklaracje współfinansowania w przypadku gdy projekt wygra w głosowaniu.