projekt nr 4

4. Wyprofilowanie drogi rowerowej wzdłuż ul. Łokietka od ul. Polnej do końca osiedla Parkur


Opis projektu

Niektóre Drogi Dla Rowerów powinny ulec likwidacji, np. odcinek DDR wzdłuż ulicy Kościuszki, odcinek wzdłuż ul. Łokietka prowadzący chodnikiem (pozostały od ul. Polnej do końca osiedla Parkur należy przeprojektować i poprawić profilowanie drogi zwłaszcza na wyjazdach z posesji).Całość DDR powinna być poddana ocenie w formie konsultacji korzystających z nich mieszkańców
Drogi dla Rowerów powinny umożliwiać jak najszybszą możliwość dotarcia z punktu A do punktu B. Konieczność korzystania ze źle zaprojektowanych DDR wydłuża niepotrzebnie trasę i skutecznie zniechęca do komunikacji rowerowej. Środki zaoszczędzone na braku konieczności utrzymania zbędnych DDR powinny być przeznaczone na edukację mieszkańców z zakresu Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Projekt został zweryfikowany pozytywnie i zostanie poddany pod głosowanie w zakresie wyprofilowania drogi rowerowej wzdłuż ul. Łokietka od ul. Polnej do końca osiedla Parkur.