projekt nr 46

46. Skrzynka DOMNI-BEZDOMNI - organizacja miejsca do pozostawiania rzeczy przydatnych dla osób bezdomnych


Opis projektu

Celem skrzynki DOMNI-BEZDOMNI jest pomoc w realizacji podstawowych potrzeb na drodze do życiowej stabilizacji. Skrzynka taka istnieje już w łodzi od 2015r. Autorami projektu są studenci Uniwersytetu Łódzkiego.https://www.facebook.com/1436246009983080/photos/1436255203315494/

Opis lokalizacji

Plac Konstytucji 3maja.

Projekt możliwy do realizacji.