projekt nr 23

23. Rewaloryzacja zieleni na Placu Rybaków


Opis projektu

Plac Rybaków jest ciekawym miejscem – jednak zieleń jest zaniedbana i nie jest zabezpieczona przed parkującymi samochodami. To miejsce ma duże znaczenie historyczne i powinno być reprezentacyjne.

Opis lokalizacji

Sopot, Plac Rybaków

Projekt możliwy do realizacji.