projekt nr 47

47. Dokończenie chodników na ul. Władysława Łokietka i wykonanie ścieżki rowerowej do ul. Skarpowej i ciągu rowerowego wzdłuż skarpy.


Opis projektu

Dokończenie chodników na ul. W. Łokietka i wykonanie ścieżki rowerowej do ul. Skarpowej i ciągu rowerowego wzdłuż skarpy.

Opis lokalizacji

ul. Łokietka - zakończenie modernizacji

Ul. Łokietka należy wykonać poprzez całkowitą modernizację chodników i jezdni koszt całości około 1 550 00.

Jeśli chodzi o ul.Skarpową nie można zrealizować tej inwestycji w przyszłym roku. Trwa realizacja prac projektowych dla inwestycji obejmującej w/w zadanie pod nazwą rozbudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni Potoku Karlikowskiego w rejonie zbiornika Okrzei oraz ulic Karlikowskiej, Okrzei, Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa układu drogowego.