projekt nr 27

27. Naprawa nawierzchni ulicy i chodnika na ul. Łowickiej - od ul. Mazowieckiej w górę, przycięcie krzewów


Opis projektu

Naprawienie nawierzchni od nr 6 – krzyżówka z ul. Mazowiecką w górę ul. Łowickiej i wyrównanie chodnika; wykarczowanie krzaków powyżej znaku „stop” przy tej ulicy.Naprawienie nawierzchni od nr 6 – krzyżówka z ul. Mazowiecką w górę ul. Łowickiej i wyrównanie chodnika, aby nie wykręcał nam stóp w stawach skokowych. Należy też wykarczować krzaki powyżej znaku „stop” przy tej ulicy, które od kilku dni, gdy wypuściły liście, zasłaniają jakże ważny znak. Powinien on być widoczny od ulicy Łowickiej 9, aby nie było zagrożenia, że jadący szybko z góry samochód nie zdąży zatrzymać się w stosownym miejscu.

Projekt możliwy do realizacji.