projekt nr 16

16. Integracja terenów rekreacyjnych SM Mickiewicza oraz boiska przy DPS.


Opis projektu

Rozbudowa terenów rekreacyjnych wokół boiska przy ul. Mickiewicza wymaga koordynacji działań projektowych, inwestycyjnych na terenie gminy i spółdzielni mieszkaniowej – połączenie terenów pod budowę placu zabaw, rekreacji oraz np. miejsca na grilla.
Odbiorcy: mieszkańcy osiedla Mickiewicza oraz okolic.

Opis lokalizacji

ul. Mickiewicza - DPS SM Mickiewicza

Projekt możliwy do realizacji.