projekt nr 28

28. Odtworzenie schodów na cmentarz (wejście 12) od strony ul. Sienkiewicza


Opis projektu

Na skarpie od strony ulicy Sienkiewicza „od zawsze” było wejście na cmentarz nr 12, do którego prowadziły schody. Uległy one dewastacji, całkiem znikły przy okazji przedłużania ul. Sienkiewicza przy wykonywaniu dojazdu do domu komunalnego (Malczewskiego). Były to schody bardzo potrzebne, domaga się ich odtworzenia m.in. Związek Emerytów.
Projekt będzie służył mieszkańcom osiedla.

Opis lokalizacji

Kamienny Potok I ul. Sienkiewicza

Projekt możliwy do realizacji.