projekt nr 30

30. Ustawienie ławek pomiędzy blokami Kolberga 17-23 i 23-29


Opis projektu

Mieszkańcy tej części osiedla za szkołą proszą o postawienie ławek, gdyż dla wielu z nich pokonanie odległości ze sklepu do domu z zakupami lub od autobusu – wymaga odpoczynku. Będzie to też miejsce dla odpoczynku na świeżym powietrzu.
Projekt będzie służył głównie seniorom.

Opis lokalizacji

Sopot Brodwino ul. Kolberga

Projekt możliwy do realizacji - urząd może zakupić ławki i przekazać spółdzielni mieszkaniowej do montażu.