projekt nr 31

31. Integracja Seniorów Brodwina - wyjazdy i imprezy integracyjne


Opis projektu

3 wyjazdy krajoznawcze pod hasłem: Poznajemy Pomorze (wynajem autokaru, obiad, wstępy).
Imprezy integracyjne w różnych formach – wieczorki taneczno-muzyczne, piknik osiedlowy, inne (w oparciu o Dom Sąsiedzki przy bibliotece Broadway).
Projekt będzie służył mieszkańcom osiedla z grupy senioralnej.

Opis lokalizacji

Na terenie Sopotu i 3 imprezy wyjazdowe

Projekt możliwy do realizacji.