projekt nr 48

48. Zagospodarowanie terenu przyległego do Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Haffnera 55 w Sopocie oraz Pływalni MOSiR przy ul. Haffnera 57 w Sopocie.


Opis projektu

 Wymiana nawierzchni drogi oraz parkingu.
 Budowa miejsc parkingowych.
 Wymiana chodników.
 Montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery).
 Wymian oświetlenia zewnętrznego.
 Wymiana ogrodzenia obiektów.
 Zagospodarowanie terenu zieleni (nasadzenie roślinności.
W przypadku pływalni, projekt będzie służył uczniom sopockich szkół, mieszkańcom Sopotu, miast ościennych oraz turystom przyjeżdżającym do Trójmiasta. W przypadku szkoły będzie służył uczniom, rodzicom, organizatorom oraz kibicom korzystającym ze szkoły, hali 100-lecia oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Opis lokalizacji

ul. Haffnera 55 w Sopocie, ul. Haffnera 57 w Sopocie

Projekt możliwy do realizacji.