projekt nr 51

51. Wycieczka krajoznawcza po Polsce dla podopiecznych Domu Dziecka „Na Wzgórzu”w Sopocie.


Opis projektu

CEL PROJEKTU : Umożliwienie podopiecznym Domu Dziecka „Na Wzgórzu”
zwiedzenie pięknych zakątków Polski i poznanie ich skarbów. Proponowane wycieczki: szlakiem Zamków Dolnego Śląska: Bolków, Książ, Czocha, Chojnik, Grodziec, Szczytna i inne; Wycieczka w Karkonosze – zwiedzanie Kopalni w Kowarach, do Kotliny Kłodzkiej - zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej i.t.p.

REALIZACJA
PROJEKTU: Opłacenie kosztów kilkudniowej wycieczki do wybranego rejonu
Polski dla grupy dzieci i młodzieży z Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie oraz ich opiekunów. W ramach kosztów uwzględnione będzie ubezpieczenie uczestników, przejazd, noclegi, wyżywienie, bilety wstępu. Termin wyjazdu do ustalenia przez organizatorów.

UZASADNIENIE: Ufundowanie wycieczki podopiecznym i opiekunom Domu
Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie, to dar serca, który umożliwi dzieciom i młodzieży przeżycie wspaniałych wrażeń, poszerzy wiedzę na temat bogatej i niezwykłej historii ojczystego kraju, piękna jego zabytków, dzieł sztuki i unikalnej przyrody.

Opinia pani dyrektor Domu Dziecka "Na Wzgórzu" w Sopocie jest jak najbardziej pozytywna. Koszt każdej z wycieczek to 17 tyś złotych, proponujemy dwie wycieczki ( Karkonosze oraz Zamki Dolnego Śląska). Kwota możne zostać przekazana w postaci zwiększenia kwoty w budżecie miasta na wypoczynek letni dla podopiecznych domu dziecka na wzgórzu .