projekt nr 15

15. Literacka kąpiel - czytanie literatury na plażach


Opis projektu

Kulturalny Sopot emanuje literaturą przez cały rok. Jednak podczas wakacji niezbyt chętnie uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych we wnętrzach bibliotek. Stąd pomysł, by biblioteka wyszła do mieszkańców i turystów. Od 1,5 roku w Sopotece prowadzimy Czytania Performatywne, cieszące się z miesiąca na miesiąc coraz większym powodzeniem. Eksperyment w trakcie Narodowego czytania Trylogii Henryka Sienkiewicza, kiedy to uczestnicy na wyścigi przejmowali mikrofon i książki i z radością czytali ulubione fragmenty prozy, uzmysłowił nam, że mieszkańcy Sopotu lubią słuchać dobrej literatury. Tym razem znajda nas na plaży, a my zadbamy o promocję także dla turystów w licznych pensjonatach, hotelach i restauracjach, tak by i oni mogli nas znaleźć.
Czytania prowadzić będą pracujący w Sopotece Bibliotekarze Tomasz Olczak i Karolina Osowska oraz wolontariusze. Planujemy stroje i przebrania dopasowane do prezentowanych bohaterów książek.

Działania w projekcie
1. Działania Promocyjne oraz ankiety badające preferencje czytelnicze na wakacje
2. Przygotowanie wyposażenia stoiska plażowego - zamówienie parasola i leżaków z logo Sopotu, Biblioteki Sopockiej i nazwą projektu, która sama w sobie wywołuje uśmiech na twarzy
3. Ustalenie harmonogramu i stałych dni czytań (dwa lub trzy razy w tygodniu)
4. Czytania plażowe w okresie od połowa czerwca – koniec sierpnia
Koszty w projekcie – wynagrodzenie dla osób czytających, jeżeli będą występować poza godzinami pracy (co jest prawdopodobne z uwagi na sezon urlopowy i ewentualnie nieprzewidziane nieobecności), zakup parasola, leżaków i tytułowego parawanu, zakup prostego przenośnego zestawu nagłaśniającego, koszty promocji

Projekt może być realizowany przez gminę. projekt proponuje promocję literatury i promocję czytelnictwa w okresie letnich wakacji szkolnych.