projekt nr 13

13. Walkman - Minifestiwal Muzyczny w Bibliotece


Opis projektu

Położony w centrum Trójmiasta Sopot z tradycją sceny muzycznej, Opery Leśnej i licznych muzycznych Festiwali jest doskonałym miejscem do budowania potencjału w środowisku młodych twórców. Sopoteka wyposażenia w sprzęt i zaangażowanie pracowników jest miejscem, które daje nieograniczone możliwości dla aktywności twórczej. Chcemy to połączyć. Otworzyć się na młode zespoły, szukające miejsca dla prezentacji swoich dokonań. Konfrontacja z sławnymi, doświadczonymi starszymi kolegami, możliwość pracy warsztatowej, przestrzeń do pracy nad promocją swojej twórczości oto co proponujemy.
Działania w projekcie:
8 koncertów poprzedzonych suportem młodych twórców, połączonych z dyskusjami z publicznością
8 warsztatów wokalnych
8 warsztatów muzycznych
Udostępnienie przestrzeni do warsztatów i prób do koncertów w Filii Broadway na Brodwinie
Udostępnienie wyposażenia Sopoteki do przygotowania promocji występów

Niezbędne koszty honoraria twórców, zakup materiałów do warsztatowej części zadania, dodatkowych dwóch mikrofonów i statywów do nich, aparatu fotograficznego z możliwością rejestracji filmów, systemu oświetlenia małej sceny do Sopoteki.

Projekt zakłada stworzenie oferty dla młodych muzyków, którzy mieliby szansę tworzyć. poprzez stworzenie oferty warsztatowej i możliwości pokazania się przed publicznością dzięki koncertom młodzi muzycy mają szansę się rozwijać. zadanie może być realizowane przez gminę, gdyż jest z zakresu upowszechniania kultury.