projekt nr 52

52. Budowa podstawowej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie sopockich szkół. Transport uczniów z odległych szkół podstawowych na Stadion Leśny w celu realizacji lekcji kultury fizycznej.


Opis projektu

Najbardziej naturalne formy ruchu nie tylko dla ale przede wszystkim dla dzieci i młodzieży to właśnie te, które wywodzą się z lekkoatletyki. Marsz, bieg, skok i rzut to elementy, które każdy z nas doskonali od edukacji przedszkolnej, aż do końca życia. Nie bez powodu przyjęło się hasło , że lekkoatletyka jest królową sportu. Jej uniwersalizm w kształceniu sylwetki i ducha jest niezmienny od starożytnych igrzysk. Każdy sportowiec chcący dojść do poziomu mistrzowskiego, jak również każdy amator chcący dbać o zdrowie musi wykonywać ćwiczenia, w których występuje marsz, bieg, skok lub rzut. To są niezaprzeczalne fakty świadczące o tym, że nie da się w sportowym życiu pominąć lekkoatletyki, dzięki jej obecności w sporcie możemy mówić o pewnej komplementarności w znaczeniu rozwoju psycho-fizycznego. Najlepsi polscy piłkarze, pływacy i skoczkowie narciarscy mają za sobą liczne okresy przygotowawcze skupione w 100% na lekkoatletycznym treningu. Chcąc zacząć przygodę ze sportem czy rekreacją ruchową prędzej czy później przez pewien okres czasu - jest się lekkoatletą. Co więcej lekkoatletykę można trenować w formie indywidualnej jak również zespołowej o czym świadczą chociażby sukcesy polskich sztafet na arenie międzynarodowej. Jednak pomimo tych wielu ważnych faktów na terenie sopockich szkół nie ma podstawowej infrastruktury sportowej potrzebnej do prowadzenia zajęć z lekkoatletyki (jesteśmy ewenementem (w negatywnym znaczeniu tego słowa) na mapie miast polskich). Jak wspomniałem wyżej infrastruktura ta również stanowi zasadniczy element w przygotowaniu treningu dla żeglarzy, koszykarzy, piłkarzy, rugbistów i pozostałych sportów olimpijskich i nieolimpijskich.


Grupa odbiorców: Dzieci i młodzież sopockich szkół podczas lekcji wychowania fizycznego.

Cel Projektu:
Budowa lekkoatletycznej infrastruktury przy sopockich szkołach, która dzięki uniwersalnemu zastosowaniu będzie stanowić podstawę rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży sopockiej.
Elementy mające wejść w skład to:

- bieżnia prosta, (najlepiej: czterotorowa maksymalnej długości)
- skocznia w dal wraz z rozbiegiem i gumową zabudową wokół piaskownicy
- rzutnia wraz z siatką ochronną do pchnięcia kulą lub rzutów wielobojowych
- materac do skoku wzwyż do wykorzystania na sali gimnastycznej lub na boisku
- sprzęt sportowy: płotki, kule, piłki do rzutów, bloki startowe


Zasadność realizacji projektu:

To że Sopot od 14-stu lat wysyła na każde Igrzyska Olimpijskie największą liczbę lekkoatletów w Polsce, ( żadne inne miasto w naszym kraju (nawet Warszawa) nie może pochwalić się 4 czy 5 zawodnikami startującymi w narodowych barwach na najważniejszej imprezie sportowej świata - Igrzyskach Olimpijskich). Podstawowym elementem dbania o ten ludzki kapitał, jak również wartość promocyjną miasta na arenie międzynarodowej powinno być podtrzymanie dobrych tradycji. Zaopatrzenie szkół w lekkoatletyczną infrastrukturę pozwala znacząco zwiększyć szansę na znalezienie przyszłych mistrzów i nadal wieść prym w Polsce. Co więcej infrastruktura tego typu powinna być również dostępna dla wszystkich pozostałych sopockich sportowców jak również amatorów zdrowego stylu życia, którzy również w swoim treningu potrzebują specjalistycznej akcentów lekkoatletycznych.

Zabezpieczenie transportu na Stadion Leśny.
W okresie od 15 kwietnia do końca roku szkolnego oraz od 1 września do połowy października uczniowie szkół podstawowych dowożeni byliby na stadion 1 raz w tygodni na jednostkę dwugodzinną na lekcje lekkoatletyczne na specjalistyczny Stadion Leśny.

Opis lokalizacji

Szkoły Podstawowe i średnie w Sopocie

Projekt możliwy do realizacji w zakresie dowozu ze szkoły na stadion lekkoatletyczny. Pozostały zakres projektu będzie możliwy do poddania pod głosowanie jeśli wnioskodawca wystąpi z takim projektem wraz ze szkołą która wyrazi chęć budowy infrastruktury lekkoatletycznej.

uzupełnienie: Wnioskodawca wskazał, że szkoły podstawowe nr 8 i 1 byłby zainteresowanie wykonaniem projektu w zakresie realizacji budowy infrastruktury lekkoatletycznej. Dyrekcje tych szkół otrzymają prośbę o wskazanie jakie urządzenia są im potrzebne oraz o deklarację ogólnodostępności urządzeń po zakończeniu zajęć szkolnych.