projekt nr 13

13. Uporządkowanie ścieżki spacerowej biegnącej równolegle do ul. Kopernika


Opis projektu

Biegnąca równolegle do ul. Kopernika wzdłuż pasma „Poziomkowych Wzgórz”- droga – ścieżka, to miejsce częstych spacerów mieszkańców okolicznych ulic. Jest to również bezpieczna (bez ruchu samochodowego) droga uczniów SP1 i Szkoły Autonomicznej na zajęcia kultury fizycznej na Stadion Leśny.
Okoliczni mieszkańcy zwracają uwagę na to że potrzebne byłyby ławeczki na których można by odpocząć oraz kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody. Myślę że zrealizowanie tego postulatu dałoby możliwość bardziej komfortowego rozpoczynania spacerów/marszów szlakami pieszymi mającymi swój początek w okolicach Stadionu Leśnego i zachęciło mieszkańców do częstszych spacerów ze swoimi czworonogami tą ścieżka a nie betonowymi chodnikami.
Cel projektu:
Uporządkowanie i zagospodarowanie ścieżki biegnącej równolegle do ul. Kopernika wzdłuż „Poziomkowych Wzgórz” np.: wyrównanie i uporządkowanie trasy, 3 ławki, przy nich kosze na śmieci i psie odchody, być może zasadne byłoby w przyszłości oświetlenie trasy.
Odbiorcy Projektu: okoliczni mieszkańcy, uczniowie szkół podstawowych (sp 1, szkoły autonomiczne), uczestnicy spacerów i marszów leśnymi szlakami w tej okolicy.

Opis lokalizacji

Ścieżka od parkingu (początek ul. Kopernika) do wejścia na leśne trasy spacerowe obok wejścia na teren SKLA

Projekt możliwy do realizacji.