projekt nr 53

53. Sopocka Strefa Nordic Walking - organizacja zajęć


Opis projektu

Cel zadania oraz rodzaj działań podejmowanych przy realizacji zadania:
Upowszechnienie w Sopocie aktywności NORDIC WALKING dla całych rodzin i na całe życie.
Aktywność dla dzieci, osób dorosłych i starszych.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób tym zagrożonym - niepełnosprawni, uzależnieni, mniej zamożni. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez wspólne obcowanie.
Zaktywizowanie osób starszych :
– stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego dzięki cotygodniowym zajęciom,
– kształtowanie zdrowego stylu życia i zainicjowanie regularnej aktywności fizycznej,
– wzrost świadomości aktywności fizycznej w środowisku lokalnym,
– udział osób bez ograniczeń wiekowych i fizycznych,
– edukacja społeczeństwa w świadomej aktywności fizycznej oraz kształtowaniu charakteru dzięki systematycznej pracy,
– przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym - przede wszystkim otyłości i nadwadze - uświadomienie społeczeństwa, że Nordic Walking nie jest elitarny i uprawiać go mogą ludzie o różnych zasobach finansowych i statusie społecznym. Na zajęciach każdy jest równy.

"SOPOCKA STREFA NORDIC WALKING" jest kompleksowym projektem mającym na celu zaktywizowanie osób zagrożonych syndromem metabolicznym oraz chorobami układu krążenia, ale nie tylko zależy nam na rówież na całych rodzinach.
Głównym założeniami projektu są:
a/ przeprowadzenie cyklu zajęć Nordic Walking w kilku miejscach SOPOTU w istniejącej infrastrukturze outdoorowej ( stadion lekkoatletyczny SKLA, siłownie na świeżym powietrzu, parki, lasy, orliki, plaża sopocka.....).
b) w każym miejscu proponujemy 1 osobę prowadzącą zajęcia, będącą certyfikowanym instruktorem Polskiej Federacji Nordic Walking.
c) zapewnienie profesjonlnych kijków do uprawiania tej dyscypliny,
d) baner informujący o miejscu spotkań wraz z nr kontaktowym do osoby prowadzącej zajęcia,
e) wyzanaczenie ścieżek treningowych,
f) przeprowadzenie pikniku integracyjnego dla uczestników projektu raz w miesiącu.


Adresatami zajęć są zarówno mężczyźni jak i kobiety bez ograniczeń ze względu na wiek, stopień sprawności i wydolności fizycznej. Zajęcia będą trwały maksymalnie 1godz 30 min.. Promocją bezpośrednią zajęć będzie wywieszenie baneru reklamującego zajęcia na terenie stadionu lekkoatletycznego orlika/ośrodka, gdzie mają odbywać się oraz sprawozdanie fotograficzne z wykonanych zajęć i umieszczeniu na stronie lub facebook.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:
– podniesienie świadomości prozdrowotnej społeczeństwa związanej z chorobami cywilizacyjnymi, zaktywizowanie osób nie uprawiających sportu wcale, oraz osób podejmujących aktywność fizyczną sporadycznie do regularnego uprawiania sportu
– utrwalanie postaw aktywności fizycznej przez zaangażowanie w działalność szkółek NW
– zintegrowanie społeczeństwa nieaktywnego
– nowe znajomości
– zmotywowanie osób do spotykania się z innymi uczestnikami
– wyrobienie nawyku dbania o własne zdrowie i o zdrowie innych
– przedstawienie rodzinnej aktywności fizycznej jako wspaniałej zabawy
– Nordic Walking jako moda
– przedstawienie aktywności jaką jest Nordic Walking jako bezpiecznej i atrakcyjnej aktywności, prewencja urazów osób starszych na skutek upadków dzięki podpieraniu się kijami.

Opis lokalizacji

infrastruktura outdoorowa ( stadion lekkoatletyczny SKLA, siłownie na świeżym powietrzu, parki, lasy, orliki, plaża.....)

Projekt możliwy do realizacji.