projekt nr 19

19. „Kontroluj władzę” – aplikacja mobilna dla mieszkańców ułatwiająca komunikację z radnymi


Skrócony opis

Masz wrażenie, że radni i władze nie kierują się Twoim głosem? Zmieńmy to! Zbudujmy aplikację dla mieszkańców Sopotu realizującą dwa cele:
1. kontrolę nad radnymi - głosują tak, jak im sugerujesz lub muszą się publicznie wytłumaczyć, jeśli głosowali inaczej.
2. udogodnienie w zbieraniu podpisów pod petycjami, pomysłami, inicjatywami. Twój głos trafi bezpośrednio do władz!

Opis projektu

Aplikacja ma służyć wywieraniu przez mieszkańców bezpośredniego wpływu na decyzje radnych. Na dwa tygodnie przed glosowaniami Radni upubliczniają poprzez aplikację wszystkie tematy, które będą podlegały głosowaniu. Np. czy sprzedać działkę na Hipodromie pod budowę hotelu? Podnieść koszty wywozu odpadów komunalnych czy ich nie zmieniać? Mieszkańcy zapoznają się poprzez aplikację z tematyką głosowania i załączonymi dokumentami. W kolejnym kroku sugerują radnemu głosowanie na "Tak" lub "Nie" w konkretnej sprawie. Taka sugestia jest dla radnego przesłanką do głosowania zgodnie z wolą mieszkańców. Jeśli zagłosuje inaczej, powinien się wytłumaczyć publicznie z faktu, dlaczego tak postąpił.  Aplikacja wzmacnia kontrolę nad radnymi, którzy będą bardziej ostrożnie podejmowali decyzje. Równocześnie wzmacnia ona budowanie poczucia współodpowiedzialności za kształt miasta wśród jego obywateli, którzy czują, że mają bezpośredni wpływ na decyzje. Dzięki temu zaczynają oni śledzić głosowania i posiedzenia rady miasta w o wiele większym stopniu niż dzieje się to teraz. Aplikacja zwiększa też możliwość stałej komunikacji na linii mieszkaniec-radny bez wychodzenia z domu, bez konieczności dostosowywania się do kalendarza, dyżurów itp. Dzięki aplikacji radny jest po prostu dostępny on-line. Z drugiej strony takie rozwiązanie daje także radnym możliwość prezentowania swojej postawy i poglądów wobec mieszkańców nie tylko w czasie kampanii wyborczej lecz przez cały czas trwania kadencji. Aplikacja to nowoczesne narzędzie bardzo proste w obsłudze. Jest ono dostosowane zarówno do naturalnych potrzeb młodszego. cyfrowego pokolenia, jak i do wymagań seniorów, którzy również korzystają z tego typu rozwiązań.