projekt nr 11

11. Siłownia dla uczniów III LO, Szkoły Podstawowej i mieszkańców


Lokalizacja

Tereny zielone na terenie  3 LO . Przed budynkiem szkoły of frontu

Skrócony opis

Siłownia składać się będzie ze sprzętu wybranego przez nauczycieli WF szkoły. Sprzęt ten dedykowany jest uczniom 3 LO, Szkoły podstawowej i mieszkańcom dzielnicy

Opis projektu

Sprzęt zainstalowany na otwartym terenie szkoły "Sala gimnastyczna pod chmurką". umożliwi zajęcia wychowania fizycznego na świeżym powietrzy. Służyć będzie uczniom 3 LO, Szkoły Podstawowej oraz mieszkańcom dzielnicy.

Projekt zaakceptowany warunkowo. Zostanie podany pod głosowanie po zaakceptowaniu przez dyrekcję szkoły oraz przedstawieniu przez nią kosztorysu.