projekt nr 11

11. Siłownia dla uczniów III LO, Szkoły Podstawowej i mieszkańców


Opis projektu

Sprzęt zainstalowany na otwartym terenie szkoły "Sala gimnastyczna pod chmurką". umożliwi zajęcia wychowania fizycznego na świeżym powietrzy. Służyć będzie uczniom 3 LO, Szkoły Podstawowej oraz mieszkańcom dzielnicy.

Opis lokalizacji

Tereny zielone na terenie 3 LO . Przed budynkiem szkoły of frontu

Projekt zaakceptowany warunkowo. Zostanie podany pod głosowanie po zaakceptowaniu przez dyrekcję szkoły oraz przedstawieniu przez nią kosztorysu.