projekt nr 5

5. Oświetlenie świąteczne na al. Niepodległości, wymiana i uzupełnienie


Lokalizacja

Al. Niepodległości

Opis projektu

Projekt dla wszystkich mieszkańców Sopotu. Proszę aby, al. Niepodległości w czasie Świąt Bożego Narodzenia nie kończyła sią na ul. Podjazd i oświetlenie dekoracyjne miasta sięgało do granicy z Gdynią.