projekt nr 2

2. Remont nawierzchni i chodników przy ul. Langiewicza, ul. Racławickiej


Lokalizacja

Lokalizacja: Sopot Wyścigi: ulica Langiewicza (boczna od ulicy Łokietka) i prostopadła do niej ulica Racławicka

Skrócony opis

Remont pasa drogowego i pieszego przy ul. Langiewicza oraz przy ul. Racławickiej -  jedynych ulic w tym rejonie niewyremontowanych,  a często użytkowanych przez mieszkańców i gości korzystających z uroków Hipodromu oraz ryneczku sopockiego, jak również samochodów poruszających się węzłem drogowym biegnącym koło Ergo Areny do ul. 3-go Maja.

Opis projektu

Opis projektu: remont starej nawierzchni jezdni oraz chodników dwóch sąsiadujących ulic:  Langiewicza oraz Racławickiej. Obie drogi wykonane zostały przed wieloma laty z trylinki, z krzywymi, wybrakowanymi  w chwili obecnej chodnikami oraz nierówną nawierzchnią jezdni. Jezdnia obydwu ulic użytkowana ze szczególnym nasileniem od czasu uruchomienia węzła drogowego biegnącego koło ERGO ARENY do ulicy 3-go Maja, jak również przez klientów ryneczku sopockiego oraz gości przyjeżdżających i parkujących samochody w czasie licznych imprez organizowanych na Hipodromie.
Sparaliżowana mieszkanka na wózku inwalidzkim oraz mieszkańcy seniorzy, mający problemy z narządem ruchu, mają problemy z bezpiecznym przemieszczaniem. Ten sam problem dotyczy rowerzystów.
Przyszły wygląd wyremontowanych  ulic powinien korelować estetycznie z odremontowaną przed kilku laty sąsiednią ulicą Mierosławskiego,