projekt nr 2

2. Remont nawierzchni i chodników przy ul. Langiewicza, ul. Racławickiej


Opis projektu

Opis projektu: remont starej nawierzchni jezdni oraz chodników dwóch sąsiadujących ulic: Langiewicza oraz Racławickiej. Obie drogi wykonane zostały przed wieloma laty z trylinki, z krzywymi, wybrakowanymi w chwili obecnej chodnikami oraz nierówną nawierzchnią jezdni. Jezdnia obydwu ulic użytkowana ze szczególnym nasileniem od czasu uruchomienia węzła drogowego biegnącego koło ERGO ARENY do ulicy 3-go Maja, jak również przez klientów ryneczku sopockiego oraz gości przyjeżdżających i parkujących samochody w czasie licznych imprez organizowanych na Hipodromie.
Sparaliżowana mieszkanka na wózku inwalidzkim oraz mieszkańcy seniorzy, mający problemy z narządem ruchu, mają problemy z bezpiecznym przemieszczaniem. Ten sam problem dotyczy rowerzystów.
Przyszły wygląd wyremontowanych ulic powinien korelować estetycznie z odremontowaną przed kilku laty sąsiednią ulicą Mierosławskiego,

Opis lokalizacji

Lokalizacja: Sopot Wyścigi: ulica Langiewicza (boczna od ulicy Łokietka) i prostopadła do niej ulica Racławicka