projekt nr 26

26. Badania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki wad postawy


Opis projektu

Badania obejmuje : badania posturalne , stop na podoskipie oraz macie tensomotorycznej, oraz wykłady dla rodziców.